Om oss

Den traditionella signalmasten på Tången

har renoverats genom stöd av Fastighetsägareföreningen

och föreningen Snick-Snack

Styrsö Fastighetsägareförening bildades 1939 med ursprung i den tidigare bildade Styrsö Sockens Villaägareförening. Villaägareföreningen hade 1926 avsatt 700 kronor för anläggande av en allmän brygga, men eftersom bryggan inte behövdes bestämdes att det donerade beloppet skulle förvaltas och avkastningen användas ”för ändamål, som äro för föreningen önskvärda”. Genom åren har ett flertal allmännyttiga projekt fått ekonomiskt stöd av fonden t ex renovering av taket på Hembygdsföreningens ryggåsstuga 2017 och belysningen på Arbores stig 2019.


Styrelsen


Vid senaste årsmötet valdes följande personer som styrelsemedlemmar:


Ordförande: Henrik Bergdén, henrik@styrsofastighet.se


Vice ordförande: Walter Hermansson, systerbirgitta@telia.com


Sekreterare: Lars B Melin


Kassaförvaltare: Rolf Nilsson, rolftingstrom@gmail.com


Ledamöter

Bertil Pevantus, bertil.pevantus@styrsobolaget.se

Bengt Viknander, bengt.viknander@stenaline.com

Hans Johansson, hans@buhr.se


Valberedning

Björn Heberg, bjorn@hedberg.cc

Gustaf Svensson, gustafsvensson13@gmail.com


Revisorer

Anna Johansson, anna.johansson@renova.se

Bo Lindquist, bo@styrsohandel.se


Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är 100 kr per fastighet och år

Plusgiro 42 26 36-1
Swish 123 270 92 28


Stadgar

Klicka här för våra stadgar!


GDPR

Klicka här för vår datapolicy!Styrsö Fastighetsägareförening - din partner i fastighetsfrågor

Copyright © All Rights Reserved