Om oss

Den traditionella signalmasten på Tången

har renoverats genom stöd av Fastighetsägareföreningen

och föreningen Snick-Snack

Styrsö Fastighetsägareförening bildades 1939 med ursprung i den tidigare bildade Styrsö Sockens Villaägareförening. Villaägareföreningen hade 1926 avsatt 700 kronor för anläggande av en allmän brygga, men eftersom bryggan inte behövdes bestämdes att det donerade beloppet skulle förvaltas och avkastningen numera enligt stadgarna användas ”till ändamål att tillvarataga gemensamma intressen för fastighetsägarna på Styrsö." Genom åren har ett flertal allmännyttiga projekt fått ekonomiskt stöd av fonden t ex renovering av taket på Hembygdsföreningens ryggåsstuga 2017 och belysningen på Arbores stig 2019, samt utegym på Amneviksvallen mm.


Styrelsen


Vid senaste årsmötet valdes följande personer som styrelsemedlemmar:


Ordförande: Per Wedel, info at styrsofastighet.se


Vice ordförande: Henrik Bergdén, henrik at styrsofastighet.se


Sekreterare: Lars B Melin, lars.melin at styrks.se


Kassaförvaltare: Rolf Tingström Nilsson, rolftingstrom at gmail.com


Ledamöter

Bertil Pevantus, bertil.pevantus at styrsobolaget.se

Bengt Viknander, bengt.viknander at stenaline.com

Hans Johansson, info at styrsofastighet.se


Adjungerad: Lena Bergdén


Valberedning

Björn Hedberg, bjorn at hedberg.cc

Gustaf Svensson, gustafsvensson13 at gmail.com


Revisorer

Anna Johansson, anna.johansson at renova.se

Frida Stenberg, fridastenberg6 at hotmail.com


Organisationsnummer: 857501-6692


Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är 100 kr per fastighet och år

Plusgiro 42 26 36-1
Swish 123 270 92 28


Stadgar

Klicka här för våra stadgar!


GDPR

Klicka här för vår datapolicy!


För utskick, anmäl din e-post till:

info@styrsofastighet.se