Maskiner att hyra

Föreningen Snick-Snack har en fin snickerilokal med rejäla maskiner för träarbeten.
Se vidare: snicksnack.styrso.nu!

Hur hyr man?

Liten broschyr över alla maskinerna

Stor broschyr över alla maskinerna

Villkor för uthyrning

Hyresavtalet

Swishnummer 123 270 92 28


Personer att kontakta


Nils Björkman 0736-228026


Hans Johansson 0708-442497


Rolf Nilsson0705-820250


Henrik Bergdén 0702-729506