Sophantering

Avfall på Styrsö

 

När vi var egen kommun fick allt avfall från hushåll och toaletter tas om hand här ute. Frank Engelbrektsson har givit ut en skrift som berättar om detta ofta tveksamma arbete. Sedan vi inkorporerats med Göteborg 1974 har kommunen ansvar för all sophantering, liksom vatten och avlopp.

 

För närvarande är det Kretslopp och vatten med sin förvaltningsenhet och beslutande nämnd som via Renova AB köper sophanteringen på entreprenad av Vrångö Transport. Dessa driver stationen på Skäret och har erforderliga fordon och båtar för uppdraget. Avfallet körs till mottagningsstationer i Göteborg för vidare hantering och återvinning.

 

FTI

Något som vi inte alltid tänker på är att det är det privata företaget Förpacknings & Tidningsinsamlingen, FTI, som har producenternas lagstadgade uppdrag att samla in tidningar och alla sorters förpackningar. Batteriinsamlingen sköter på samma sätt återvinning av batterier. Här på Styrsö sköter Vrångö Transport den insamling som finns på Bratten, Dammkärrsvägen och Skäret. Tidnings- och glaskärlen skall med tiden kompletteras med iglo för metall och container för pappersförpackningar på Bratten och Dammkärr. Även insamling av plastförpackningar kommer att tillkomma på sikt enligt Kretsloppskontoret.

 

Ökad återvinning

Även vi på Styrsö får i framtiden räkna med utökad fastighetsnära återvinning som finns i många andra kommuner. Detta arbete bereds f n hos FTI. Det är ändå önskvärt att man redan nu källsorterar så mycket som möjligt i hemmet och tar sig till Skäret då och då för att lägga det sorterade avfallet i rätt container. FTI har återvinningsguider som du kan läsa här 

 

Här kan du också läsa i Stora Sopguiden för villaägare.

 

Det är lätt att man gör fel när man skall sortera. På denna informationssida kan du se vad och hur saker skall sorteras.

 

I denna broschyr kan du på sidan åtta se de aktuella taxorna för hämtning av avfall.

 

Större grejor

Återvinningen på Skäret är bara till för privatpersoner. Entreprenörer är hänvisade till att hyra verksamhetscontainrar när det gäller större arbeten. Du kan även beställa container själv hos Vrångö Transport, när du har behov för en större röjning. Se till att det finns plats för trafiken när du beställer utplacering.

 

Givebox

Så vill vi puffa lite för vår Givebox på Skäret. Här kan du skänka och hämta saker gratis; böcker, kläder, väskor, småelektronik, pynt, mindre inredningsföremål, leksaker, mm.. Trevligt initiativ, men vi får inte missbruka möjligheten.

 

2019-03-07/Peter Andersson


En iglo för insamling av färgat glas hämtas av Vrångö Transport

I den stora vita byggnaden drev Bo Johnsson tidgare fabrikation av Johnsson-båtar i halvfabrikat