Start

Vad gör vår förening?

Styrsö Fastighetsägareförening (SFF) är en ideell, partipolitiskt obunden förening som skall tillvarata gemensamma intressen för fastighetsägarna på Styrsö i Göteborgs kommun. Vi vill verka för ett levande skärgårdssamhälle och värna om den unika miljön och karaktären på Styrsö.


SFF förvaltar en fond till stöd för samhällets kulturliv och tillhandahåller även utrustning för uthyrning av diverse maskiner och ställningar till medlemmar.


Södra Skärgården har idag c:a 5 000 invånare medan hela SDN har runt 52 000. Vi är en minoritet och därför är det viktigt att vi kan samarbeta för att få vår röst hörd. Vi medverkar i samarbetsorganisationen Styrsö i Samverkan där gemensamma frågor om skärgårdstrafik, skola, vägar och parkering hanteras.


Idag är mer än hälften av alla Styrsös fastigheter medlemmar i föreningen och ju fler fastigheter som föreningen får representera, desto större tyngd får SFF:s yrkanden, synpunkter och förslag. Därför är det av största värde att så många fastighetsägare som möjligt blir medlemmar i SFF. Vårt mål är att alla 700 fastigheter på Styrsö ska ansluta sig till föreningen.

Stora Rös på Styrsö är skärgårdens högsta punkt med sina 60 m ö h.


Fastighetsägareföreningen har stöttat renoveringen av

det gamla sjömärket.

Läs om vår mastrenovering på Tången under Aktuellt i menyn!